Gemeente actualiseert beleid Commerciële voorzieningen

Datum : 22-04-2019

Gemeente actualiseert beleid Commerciële voorzieningen

Gemeente Haarlemmermeer roept ondernemers in de sectoren detailhandel, horeca, ambulante handel en commerciële dienstverlening op om deel te nemen aan een online peiling.
Het beleid voor commerciële voorzieningen wordt dit jaar geactualiseerd. Ideeën kunnen worden gedeeld middels een online peiling, interviews, tijdens de werksessie op woensdag 22 mei en een inloopdag op maandag 1 juli. Uiteindelijk bieden we het geactualiseerde beleid voor commerciële voorzieningen aan de raad aan. De online peiling staat nu live! Ga naar: www.enqueteviainternet.nl/Haarlemmermeer


Gemeente Haarlemmermeer actualiseert het beleid voor commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca en commerciële dienstverlening). Hiermee blijft Haarlemmermeer inzetten op aantrekkelijke centra voor inwoners en ondernemers en op versterking van onder andere horeca en detailhandel.

In de gemeente vinden grootschalige?gebiedsontwikkelingen plaats zoals Stadscentrum Hoofddorp, Nieuw-Vennep Centrum, Boulevard Cruquius en Badhoevedorp Centrum.?Hoofddorp heeft een steeds meer stedelijk karakter. Ook andere kernen zijn in omvang en ontwikkelingen in beweging. Om goed in te kunnen blijven spelen op ruimtelijk-economische ontwikkelingen en trends actualiseert gemeente Haarlemmermeer het commerciële voorzieningenbeleid. Dit gebeurt mede op basis van de in 2018 uitgevoerde evaluatie van dit beleid.

Uw inbreng is belangrijk

De totstandkoming van de actualisatie doen wij niet alleen. Hierbij is uw inbreng essentieel, omdat dit beleid regelgeving voor centra, detailhandel, horeca en commerciële dienstverlening bevat. Wij willen u een aantal vragen stellen over uw centrum/(winkel)gebied en de beleidsactualisatie. We verwachten dat het invullen van de online peiling ongeveer 10 minuten duurt. Uw gegevens blijven anoniem en in het rapport worden resultaten geanonimiseerd weergegeven.

Informatie voortgang
Wilt u aanwezig zijn bij de werksessie op woensdagavond 22 mei a.s., de inloopdag op maandag 1 juli en/of wilt u op de hoogte worden gehouden? Laat dan aan het einde van de online peiling uw gegevens achter. U ontvangt hier dan nog informatie over.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!


Met vriendelijke groet,

Frouwien Oudkerk
teammanager Economische en Luchthavenzaken
Cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid
gemeente Haarlemmermeer


Gemeente actualiseert beleid Commerciële voorzieningen
0
Years
0
Members
0
Events per jaar
0
Ontvangers nieuwsbrief
0
Ondernemers in de regio

Abonneer op onze nieuwsbrief