Eurocommissaris Frans Timmermans neemt Plastic Avengers Manifest in ontvangst

Datum : 25-04-2019

Eurocommissaris Frans Timmermans neemt Plastic Avengers Manifest in ontvangst

Meerlanden één van ondertekenaars duurzame omgang met plastic

Afgelopen dinsdag 3 april overhandigde Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, in Leiden het Plastic Avengers Manifest aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Als één van de 100 ondertekenaars was Meerlanden met een afvaardiging bij dit moment aanwezig.

“Onder het motto “Samen sneller circulair” ondersteunt Meerlanden actief initiatieven die helpen om schone stromen - in dit geval plastic afval - in de vorm van grondstoffen terug in de productieketen te brengen,” licht Daniela Cizkova, programmamanager Educatie bij Meerlanden, de ondertekening toe.

 

Plastic Avengers Manifest

Op initiatief van de Plastic Soup Surfer Merijn Tinga en Zwerfinator Dirk Groot heeft op 8 februari 2019 de eerste Plastic Avengers Conference (PAC2019) plaatsgevonden. Deze conferentie heeft ongeveer 100 Nederlandse strijders tegen plastic vervuiling bij elkaar gebracht, waaronder Meerlanden, die zich met passie inzetten voor het - vaak in praktische zin - bestrijden van plastic afval.

Deze conferentie heeft met de inbreng van de deelnemers geresulteerd in een nieuw kader voor een duurzame omgang met plastic, vastgelegd in het Plastic Avengers Manifest. Aan het eind van de bijeenkomst is het concept-manifest aan GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger overhandigd.
Dinsdag 3 april kon een trotse Merijn Tinga, in bijzijn van Meerlanden, in Leiden de finale versie van het manifest aan Eurocommissaris Frans Timmermans overhandigen.

 

Europees verbod single use plastic

Het Plastic Avengers Manifest helpt meteen mee aan een Europees verbod op single use plastics. Onder leiding van Frans Timmermans heeft het Europees Parlement afgelopen week namelijk ingestemd met het verbod van tientallen plastic producten die veel op de stranden worden gevonden. Volgens de nieuwe regels verbiedt de EU de meest voorkomende artikelen voor eenmalig gebruik, zoals rietjes, bestek en wattenstaafjes. Ook introduceert zij een volledig verbod op plastic bekers en voedselcontainers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen, aangezien er goede alternatieven bestaan. EU-lidstaten zullen het aantal bekers en voedselverpakkingen gemaakt van plastic voor 2026 moeten verminderen. De regels stellen een reductiedoel van 77% van de plastic flessen in 2025 en 90% in 2029 voor. Het aandeel recyclaat in PET-flessen moet 25% zijn in 2025 en 30% in 2030.

 

Speerpunten van het Plastic Avengers Manifest

Een duurzame omgang met plastic zonder de vervuiling:

1. DIE INBRENGT, DIE TERUGBRENGT.
- Volledige verantwoordelijkheid milieu-impact bij bedrijven. Retailers, grootwinkelbedrijven, producenten en merkeigenaren zijn volledig verantwoordelijk en betalen voor het organiseren van hoogwaardige inzameling, sortering en de kosten van het opruimen.

2. MINDER IS MEER, ANDERS IS BETER
- Reductie, hergebruik en alternatieve materialen.
Een jaarlijkse absolute reductie van de totale eenmalige plastic verpakkingseenheden. Investering in alternatieve aanbiedvormen en leveringssystemen op basis van hergebruik en navulling. Bio-afbreekbare plastics of andere ‘bioplastics’ zijn met de huidige stand van techniek geen alternatief.

3. HET DIKKE PRIKKEL PRINCIPE
- Goed gedrag aantrekkelijk; het veranderen van consumentengedrag. Zorgvuldige omgang met plastics is aantrekkelijk gemaakt. Verpakkingen zijn zo ontworpen dat consumenten er intuïtief het juiste mee doen.

4. EENVOUD EERST
- Terugdringen toxiciteit, typen plastic en aanpassen ontwerp. Producten bevatten aanzienlijk minder schadelijke additieven en er zijn veel minder typen plastic op de markt. Producten die schadelijke additieven bevatten zijn duidelijk gelabeld.

5. DATA OPPAKKEN STOPT OPRUIMEN
- Monitoring voorop bij opruimactiviteiten. Opruimen is nuttig en nodig, maar is symptoombestrijding als er geen data wordt verzameld over zwerfafval dat uit het milieu is verwijderd.


Wat rondom de richtlijnen voor het gebruik van single use plastics (SUP) nog een aantal jaren geleden voor veel mensen als een 1-aprilgrap klonk, wordt langzamerhand de realiteit.
Eurocommissaris Frans Timmermans neemt Plastic Avengers Manifest in ontvangst
0
Years
0
Members
0
Events per jaar
0
Ontvangers nieuwsbrief
0
Ondernemers in de regio

Abonneer op onze nieuwsbrief