Tekst: Wij verzoeken u de tekst die u in de nieuwsbrief wilt plaatsen in de mail zelf of als een Word/pdf-bestand, inclusief links naar websites, als bijlage mee te sturen. Een gemiddeld artikel bevat 200 á 300 woorden. Het maximaal aantal woorden dat wij hanteren is 500. Teksten die langer zijn, kunnen in overleg worden ingekort.

Afbeeldingen: Afbeeldingen dienen aangeleverd te worden als jpg of png in hoge resolutie (minimale breedte 560px), zodat wij een optimale fotokwaliteit kunnen waarborgen. Afbeeldingen mogen ook als pdf-bestand worden meegestuurd. Wij zetten dit dan om naar het juiste foto bestand. Indien in de pdf de afbeelding gecombineerd is met grote stukken tekst, is het van belang de tekst apart als tekstbestand (Word) aan te leveren. Tevens is het belangrijk dat de rechten van de afbeelding in eigen beheer zijn of er toestemming is van desbetreffende fotograaf. Indien de bronvermelding moet worden vermeldt, dit gaarne aangeven bij de aanlevering(de kosten van evt. claims zijn voor de adverteerder).

Vermelding Nieuwsbrieven:
Bij nieuwsbrieven die lang zijn, plaatsen we alleen de aanhef of het hoofdartikel in de MeerBusiness nieuwsbrief met een link “lees hier de gehele nieuwsbrief” naar uw nieuwsbrief.

Deadline aanleveren: Teksten en afbeeldingen dienen de woensdag voor publicatie voor 17.00 uur via willemijn@meerbusiness.nl te zijn aangeleverd. Later ontvangen materiaal of last minute opdrachten worden in overleg met MeerBusiness geplaatst

0
Years
0
Members
0
Events per jaar
0
Ontvangers nieuwsbrief
0
Ondernemers in de regio

Abonneer op onze nieuwsbrief