Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de nieuwsbrief hier online.
Nieuwsbrief 2021 
In deze nieuwsbrief:
  • CvB begeleidt miljoenenovername van Quest Photonic Devices door Olympus
CvB begeleidt miljoenenovername van Quest Photonic Devices door Olympus

Per 9 februari 2021 is het Nederlandse camerabedrijf Quest Photonic Devices officieel in handen van het Japanse Olympus. Na de laatste NPEX-handelsdag op 8 februari heeft de overdracht van aandelen een dag later plaatsgevonden. Quest Photonic Devices verwierf onder oprichter en CEO/CTO Richard J.C. Meester miljoenenwaarde door het ontwikkelen van geavanceerde medische fotoapparatuur. Quest Management B.V. en Stichting Administratiekantoor Quest Photonic Devices (‘STAK’) werden in dit proces bijgestaan door het CvB (Centrum voor Bedrijfsopvolging).

 

Quest Photonic Devices
De innovatieve camera’s van Quest Photonic Devices bieden baanbrekende oplossingen in de gezondheidszorg. Met speciale fluorescentiebeeldtechniek en software weet het bedrijf in operatiekamers het onzichtbare zichtbaar te maken. Deze technieken worden onder meer gebruikt bij het in beeld brengen van verschillende soorten weefsels van tumoren, doorbloeding en lymfeklieren.
Via diverse financieringsrondes wist het bedrijf de afgelopen jaren aanzienlijk te groeien. Door de behoefte aan meer risicodragend kapitaal om de noodzakelijke investeringen in het vermarkten van de producten, het bouwen van productiecapaciteit en het verhogen van het R&D-budget te financieren, kwam Quest met het Japanse Olympus aan tafel. Het bedrijf werd voor 56 miljoen euro verkocht.

CvB
Quest Photonic Devices werd in het zoekproces en de afwikkeling van de miljoenenovername bijgestaan door het CvB (Centrum voor Bedrijfsopvolging). Het CvB is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van Ondernemers, DGA’s en (familie) bedrijven bij overdracht en (strategische) overnames, Management Buy-Outs, Management Buy-Ins, maar ook het opzetten van samenwerkingsverbanden en bedrijfssplitsingen. Het proces werd begeleid door de CvB partners, Hans de Leeuw en Pieter van der Spek.

Procesbegeleiders
“Van het initiële investeringsmemorandum tot de uiteindelijke afwikkeling hebben wij Quest Photonic Devices bijgestaan in de overname door Olympus. De partners van het CvB zijn voornamelijk ervaren (voormalig) ondernemers en enkele specialisten. Wij kennen uit ervaring alle aspecten van de processen die samenhangen met overdracht, overname dan wel verkoop van een bedrijf; met name ook de sociaal-emotionele kanten. We zijn immers allen ervaringsdeskundigen”, aldus Pieter van der Spek, die zich heeft gespecialiseerd in de ICT, techniek, productie, communicatietechnologie, groothandel en de financiële markt. Andere partners hebben weer ervaring in retail, onroerend goed, dienstverlening etc. maar overall hebben we veel ervaring met dealmaking.

Trusted Advisor
De partners van het CvB bieden ondernemers en eigenaren van bedrijven inzicht in de problematiek rondom de bedrijfsopvolging of - overdracht en onderzoekt de verkoop- of aankoopmogelijkheden en financiering voor de ondernemer en zijn bedrijf. Een (intern) strategisch vooronderzoek is belangrijk voor het welslagen van de missie. Het CvB werkt vanuit het belang van de opdrachtgever: objectief, onafhankelijk, pragmatisch en concreet. De 15 ervaren partners met zeer grote netwerken bij ondernemers, investeerders en financiers. “De klant treft in ons een Trusted Advisor. We hechten de grootste waarde aan het opbouwen, onderhouden en in stand houden van relaties met onze klanten en het leveren van vakinhoudelijke, onderbouwde adviezen, die toegevoegde waarde leveren voor onze klant”, sluit Van der Spek af.
- Einde Persbericht -

Neem voor vragen contact op met een van de onderstaande personen.


Pieter van der Spek (Centrum voor Bedrijfsopvolging)
E. pieter.vanderspek@cvbinfo.nl
T. +31 (0)6 46 61 80 08

Hans de Leeuw (Centrum voor Bedrijfsopvolging)
E. hans.deleeuw@cvbinfo.nl
T. +31 (0)6 53 32 34 94

Jeroen Huisman (Centrum voor Bedrijfsopvolging)
E. Jeroen.huisman@cvbinfo.nl
T. 06-46751038

 
Lees het artikel
Agenda
04-04-2021 Nieuwsbrief verschijningsdatum (deadline woensdag voorafgaand)
05-04-2021 31e MB Koken met ondernemers
 
Volledige agenda

Founding & Actieve Partners

Partners
Contact
MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
+31 6 11 77 86 40
info@meerbusiness.nl
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief of gegevens wijzigen