Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de nieuwsbrief hier online.
Nieuwsbrief 2021 
In deze nieuwsbrief:
  • Power Hour, Werken aan de toekomst
  • Tonk-regeling
Power Hour, Werken aan de toekomst

 

MBO College Amstelland en Airport leidt op voor de regio Amsterdam en Haarlemmermeer. Voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt is samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang.

 


Technologische ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op de functies waar het MBO voor opleidt. Het ideale beeld is om in co-creatie met het bedrijfsleven inhoud te geven aan het onderwijs en zo de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Aangezien het leren voor een groot deel in de praktijk plaatsvindt, is het streven dat dit gebeurt op werkplekken waar de kwaliteit van begeleiding past bij de visie en ambitie van het MBO college. Het ideale plaatje zou het bedrijfsleven voor de klas zijn, die de studenten meeneemt in de ervaring en kennis uit de praktijk.

 


Power Hour
Op dinsdag 13 april gaat het MBO College tijdens de OA Power Hour met bedrijven in gesprek hoe die samenwerking beter vorm kan krijgen en welke onderwerpen relevant zijn. Om uiteindelijk te komen tot een win-win situatie voor zowel het bedrijfsleven als de toekomstige werknemer.

Datum en tijd
dinsdag 13 april 2021
16.00 - 17.00 uur

Programma
Inleiding en welkom door Albert-Jan Krikke, directeur MBO College Amstelland en Schiphol
Breakout sessies over vier opleidingsrichtingen:

Business Economics
Business Support
Creative Business
Logistiek
Feed forward
Afsluiting

Aanmelden
Meld je aan voor één van de vier opleidingsrichtingen en praat mee over een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Deze Power Hour organiseren wij in samenwerking met het MBO College Amstelland & Airport en Meerbusiness Haarlemmermeer & Schiphol. Doe er je voordeel mee!

 

OA Amstelveen, kantoorhoudende bij Mspace,Prof. W.H. Keesomlaan 12 in Amstelveen - info@oa-amstelveen.nl

 

 
Klik hier om naar de site te gaan.
Tonk-regeling

 

TONK-regeling voor ondersteuning bij woonlasten van start.

Door de coronacrisis hebben veel mensen financiële ondersteuning nodig. Banen zijn verdwenen en ondernemers kunnen hun werk niet of slechts deels uitoefenen. Hierdoor kan het betalen van de woonkosten soms knap lastig worden. Daarom riep het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven. De TONK kan in Haarlemmermeer vanaf vandaag aangevraagd worden. 

 

 

Wethouder Johan Rip (Werk & Inkomen): “Veel van onze inwoners en ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis en kampen met geldzorgen. Dat kan zijn omdat ze hun baan zijn verloren, omdat hun inkomen gedaald is of omdat ze veel minder omzetten. Veel van die mensen hebben op dit moment moeite om de vaste lasten te betalen. We zijn blij dat we ze met de TONK een extra steuntje in de rug kunnen bieden.” 

 

De TONK

De TONK is een bijdrage aan de woonkosten. Het gaat dan om de kale huur (voor huurwoningen) of de hypotheekrente (voor koopwoningen) van privéwoningen. De regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Inwoners kunnen de regeling tot en met 31 juli met terugwerkende kracht aanvragen. 

 

Vermogenstoets

De regeling is voor inwoners die in januari 2021 25% minder inkomsten hebben dan in januari 2020 als gevolg van de coronamaatregelen. Ook toetst de gemeente de hoogte van het vermogen. Alleenstaanden mogen een vermogen van maximaal €31.340 hebben, samenwonenden of alleenstaande ouders maximaal €62.680. Kijk voor meer informatie, alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.haarlemmermeer.nl/tonk.

 

Johan Rip vervolgt: “We willen voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen omdat ze de huur of de hypotheekrente niet meer kunnen betalen. Daarom roep ik inwoners en ondernemers die op deze manier in de problemen dreigen te komen op om bij ons aan de bel te trekken en de TONK aan te vragen!” 

 

Contact

023 567 6557

jose.lapre@haarlemmermeer.nl

 
Agenda
04-04-2021 Nieuwsbrief verschijningsdatum (deadline woensdag voorafgaand)
 
Volledige agenda

Founding & Actieve Partners

Partners
Contact
MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
+31 6 11 77 86 40
info@meerbusiness.nl
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief of gegevens wijzigen