Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de nieuwsbrief hier online.
Nieuwsbrief 2021 
In deze nieuwsbrief:
  • MEERgeregeld; de UBO registratie
MEERgeregeld; de UBO registratie

UBO registratie

Van verschillende kanten bent u er al op gewezen: de UBO, de uiteindelijke belanghebbende, van uw rechtspersoon moet worden geregistreerd bij de KvK. Deze registratie is bedoeld om te weten welke mensen er achter een organisatie zitten; daarbij kan het gaan om personen die het merendeel van de aandelen hebben, maar ook om personen die het in feite voor het zeggen hebben in de organisatie. De nieuwe regeling is vooral bedoeld om financieel-economische criminaliteit op te sporen; criminelen zouden zich niet langer moeten kunnen verschuilen achter constructies met rechtspersonen. Ondernemingen moeten hun UBO (of UBO’s!) voor 27 maart 2022 opgeven bij het handelsregister. Het is natuurlijk jammer dat de vele goede ondernemingen onder de slechte te lijden hebben en deze regeling u als ondernemer opzadelt met extraverplichtingen. Maar, alle ondernemingen vallen onder de wet en daarom kunt u - op den duur - ook zien wie de UBO’s zijn achter uw handelspartners. De UBO-verplichting geldt in alle EU-landen.

 

Een aantal gegevens over de UBO die u moet invullen zijn - na registratie - voor iedereen in te zien bij de Handelsregistergegevens van die rechtspersoon: de naam en woonplaats en aard en omvang van uw belang in de organisatie. De privacy-gevoelige gegevens, zoals uw adres, kunnen alleen door opsporingsdiensten worden ingezien.

 

De nieuwe wet zegt dat iemand met 25% van de aandelen of de stemrechten al een UBO is. Ook wordt als een UBO beschouwd iemand die – los van een rol als aandeelhouder of bestuurder - in feite zeggenschap heeft in de onderneming. Een organisatie kan daarmee dus meerdere UBO’s hebben, van wie allemaal naam, adres en (aandelen)belang aan de inschrijving moeten worden toegevoegd. Een verandering in de UBO-situatie moet binnen 7dagen aan het handelsregister worden doorgegeven.

 

De UBO registratie geldt voor een BV, NV, coöperatie, VOF, CV, vereniging en stichting, maar niet voor een VVE. Op niet-naleving van de regels over de UBO-registratie staan straffen: maximaal 2 jaar of €22.000.

Meer info: bvl@meergeregeld.nl

www.meergeregeld.nl

 

 
Agenda
05-09-2021 Nieuwsbrief verschijningsdatum (deadline woensdag voorafgaand)
14-09-2021 Mosselborrel
 
Volledige agenda

Founding & Actieve Partners

Partners
Contact
MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
+31 6 11 77 86 40
info@meerbusiness.nl
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief of gegevens wijzigen