Onderzoek bewijst meerwaarde Adamas Inloophuis

Datum : 09-04-2019

ONDERZOEK BEWIJST MEERWAARDE ADAMAS INLOOPHUIS

Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder Adamas Inloophuis, aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.

 

Psychosociale Oncologische zorg

Adamas Inloophuis is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij Adamas kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Zie voor meer informatie www.adamas-inloophuis.nl.
“Dat gasten de toegevoegde waarde van Adamas ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren”, vertelt Annelies Osinga, leidinggevend coördinator Adamas Inloophuis. “Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering”.

Relatie met positieve gezondheid

De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Sinds vorig jaar werkt Adamas met deze methode en gasten reageren unaniem enthousiast. 90% van de gasten ervaart een meerwaarde op één van de zes domeinen en maar liefst 74% op drie van de zes domeinen van positieve gezondheid. 

Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren (91%) en mentaal functioneren (91%) gevolgd door kwaliteit van leven (89%) en dagelijks functioneren (89%). Landelijk worden dezelfde % effecten gemeten. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat 68% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het deelnemen aan activiteiten bij Adamas. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker1.

Impact vergroten

Op dit moment wordt Adamas 7.000 keer per jaar bezocht in Nieuw-Vennep en zijn er 7.500 contactmomenten in het Spaarne Gasthuis oncologiecentrum. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, dat niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro.

0
Years
0
Members
0
Events per jaar
0
Ontvangers nieuwsbrief
0
Ondernemers in de regio

Abonneer op onze nieuwsbrief