Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de nieuwsbrief hier online.
Nieuwsbrief 2021 
In deze nieuwsbrief:
  • Commissarissen van de Koning in Noord- en Zuid-Holland onthullen Reuzenbol in Hoofddorp
  • SHARE Meets
  • Gesprek ondernemers warmtemarkt
  • Herbert Vissers College vestigt zich in winkelcentrum De Symfonie!
  • De Meerse, we zijn weer open!
Commissarissen van de Koning in Noord- en Zuid-Holland onthullen Reuzenbol in Hoofddorp

Hoofddorp - Op woensdag 26 mei 2021 hebben de twee Commissarissen van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk en in Zuid-Holland, Jaap Smit de
Reuzenbol ‘DNA 1’ van kunstenares Ruri Matsumoto onthuld. Deze Reuzenbol
staat op de rotonde Spoorlaan/Johan Enschedélaan op Bedrijvenpark De President in Hoofddorp. Voor de feitelijke onthulling van het kunstwerk stonden beide Commissarissen van de Koning kort stil bij het belang van de verbinding tussen beide provincies. Deze Reuzenbol staat dan ook symbool voor de verbinding tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland. Met deze gedachte heeft de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De President dit kunstwerk geadopteerd en laten plaatsen.


Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, benadrukte het belang van de verbinding van zijn provincie met Zuid-Holland: ‘De gezamenlijke onthulling van de Reuzenbol in Hoofddorp symboliseert de verbondenheid van het bollengebied in Noord-Holland en Zuid-Holland. Beide provincies werken samen met de branche, bedrijven en kennisinstellingen aan versterking en verduurzaming van de bollenteelt. Een bloeiende en innovatieve bollensector, zichtbaar voor omwonenden en toeristen, die toekomst biedt.’


Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland ziet nog een voordeel in de
verbinding die de Reuzenbol maakt: ‘Het project van de Reuzenbollen is een mooi
voorbeeld van praktisch handelen waarmee de Duin- en Bollenstreek zich zichtbaar
maakt. Als het voorjaar voorbij is en de echte bollen zijn uitgebloeid dan kunnen
toeristen nog altijd de prachtige fietsroutes langs de Reuzenbollen maken en zo dit
gebied volop beleven. Goed is ook dat de Reuzenbollen zowel in Noord- als in Zuid-
Holland worden geplaatst en daarmee laten zien dat de Duin- en Bollenstreek zich over beide provincies uitstrekt. Dat prikkelt om het gebied meer vanuit die bredere insteek te bekijken’.


Voor deze Reuzenbol is kunstenares Matsumoto in de geschiedenis van de bollen
gedoken. Tot haar verrassing speelde DNA-perikelen hierin een grote rol en dan met name het mozaïekvirus, dat in de vroege zeventiende eeuw tot aantasting van het DNA had geleid. Met de prachtig gevlamde exemplaren tot gevolg. Feitelijk dus zieke tulpen. Maar met alleen lijntjes op de bollen kon de kunstenares niet uit de voeten, de ‘afwijkingen’ in het DNA moesten als organische vormen een eigen leven gaan leiden.


Het kunstobject is 1.85 meter hoog en is onderdeel van een groot kunstproject van de Gildemeesters Bollenstreek. Tussen Leiden en Haarlem worden op verschillende plekken 80 Reuzenbollen geplaatst. Met deze Reuzenbol is het zevende exemplaar geplaatst. Binnenkort volgen er meer. Meer informatie over de Reuzenbol en het project is te vinden op: https://gildemeestersbollenstreek.nl/portfolio-items/dna-1/


Bedrijvenpark De President is een ontwikkeling van gemeente Haarlemmermeer en
SADC. In de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De President zijn alle
ondernemers op het business park verenigd met als doel het onderhoud, de veiligheid en verduurzaming op een hoog ambitieniveau te waarborgen.

 
SHARE Meets

UITNODIGING
SHARE Meets (livestream)
De toekomst van werk

Woensdag 16 juni 2021
15.00-16.15 uur


Graag nodigen wij u uit voor SHARE Meets met als thema ‘De toekomst van werk’.

De arbeidsmarkt is in beweging. Veel sectoren zijn geraakt door de coronacrisis. En robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie nemen werk steeds meer uit handen. Dit vraagt om flexibiliteit van werknemers en werkgevers. Een andere ontwikkeling is de overstap die Nederland maakt op duurzame energie en een circulaire samenleving. Een megashift die minstens zo ingrijpend is als de industriële revolutie ooit was. Het klinkt als toekomstmuziek maar we zijn allang begonnen. Nu al zijn op alle niveaus dringend extra mensen nodig. Hoe kunnen we daarop inspelen? Hoe bouwen aan een toekomstbestendige regio met kansen voor werk en ondernemerschap voor iedereen?

Programma
15.00 Welkom door moderator Ruud van Hecke, gemeente Haarlemmermeer. Hij gaat in gesprek met gasten. Kijkers kunnen vragen stellen en reageren op stellingen.


15.05 We leven in een dynamische tijd. Dit geeft onzekerheid maar ook kansen. De mate van bevlogenheid binnen organisaties en hun teams blijkt in deze tijd een belangrijke voorspeller voor duurzaam succes te zijn. Bevlogen professionals zijn zeer gemotiveerd en beschikken over een groot aanpassings- en prestatievermogen. Hiermee is ‘bevlogenheid’ allang geen soft begrip meer. Geen wonder dus dat steeds meer organisaties zoeken naar manieren om de bevlogenheid te vergroten. Paul van Heeringen, managing partner bij IMPACT on the Job, leert ondernemers om hier zelf een doorbraak in te realiseren. Het hebben van, en werken vanuit ‘Purpose’ is daarbij altijd de basis. Purpose zorgt onder andere voor motivatie, herkenbaarheid en verbondenheid en is veel méér dan een poster aan de muur. Paul van Heeringen vertelt hoe hij bedrijven daarbij helpt. ‘Er is lef voor nodig om dingen anders aan te pakken'.

15.20 Guido Braam, ondernemer en Circular Hero 2021 vertelt over de kansen voor werk van de circulaire transitie. In de energietransitie zijn er tal van Nederlandse innovatieve vernieuwers. Hoe kunnen we daarop inspelen? Wat zijn kansen? Guido Braam reikt concrete handvatten aan en oplossingen op maat voor een Route Circulair om de organisatie klaar te maken voor een circulaire toekomst. Hoe bouwen we aan een toekomstbestendige regio waarvan iedereen kan profiteren? Wat kan de circulaire economie voor vakmanschap betekenen in Nederland en in onze regio?

15.40 Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills en Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol over duurzame banen en kansen in Metropoolregio Amsterdam. In 2050 moeten we een circulaire regio zijn waarbij alle grondstoffen worden hergebruikt. Zo'n nieuwe, duurzame economie zonder afval levert volgens werkgeversorganisaties tienduizenden nieuwe banen op, maar welk betekenisvol werk is dat dan en welke skills zijn daarvoor nodig? Veranderingen zijn noodzakelijk want op dit moment zijn er onvoldoende gekwalificeerde mensen om al het werk te doen. Hoe bewegen we mensen om een overstap te maken van de krimp- naar een groeisector? Hoe leiden we de mensen hiervoor op? Hoe kan iedereen meeprofiteren? Wat betekent dit voor werkgevers, ondernemers en werknemers?

15.55 Sommige werkgevers hebben momenteel te weinig werk voor hun personeel. Daardoor zitten steeds meer mensen zonder baan. Maar er zijn ook werkgevers die juist nu medewerkers zoeken. Hoe gaat dat en wie zijn dat? Gesprek met Johan Rip, wethouder Werk & Inkomen, Economie en Ondernemerschap en Arbeidsmarktbeleid en Judith Wullur van Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. Zij verbinden werkgevers die werknemers van werk naar werk willen helpen en creëren samen oplossingen. Zo dragen ze eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait. Wat kan je zelf doen om aan te haken? Wat doet gemeente Haarlemmermeer hierin?

16.10 Afronding door moderator Ruud van Hecke.

16.15 Einde.

Aanmelden
Wij willen graag weten of u deelneemt. U kunt zich aanmelden via deze link.
Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met een aparte link voor deelname aan de livestream.

Graag tot ziens tijdens SHARE Meets op 16 juni!

Met vriendelijke groet,

Founders SHARE Haarlemmermeer

Marja Ruigrok
Denise Pronk
Jacco Bartelds
Age Vermeer
Adelbert de Vreese
Mart Pfeiffer
Danielle Strating-Geijteman
Jozien van der Wal
Laurens Schenk


 
Gesprek ondernemers warmtemarkt

Gesprek ondernemers warmtemarkt

Het anders verwarmen van gebouwen en woningen is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Eigenaren van gebouwen en woningen gaan deze overstap geleidelijk maken. De gemeente ondersteunt hierin. Wij vinden het belangrijk dat het haalbaar en betaalbaar is. De vrije keuze staat voorop. Soms kunnen mensen in een wijk gezamenlijk aan de slag gaan, om het betaalbaar te houden. De warmtevisie geeft informatie over op welke manier samen met de wijk bepaald kan worden wanneer het aardgas uit gefaseerd wordt. Dit plan ligt nu ter inzage en wij zijn benieuwd wat ondernemers in de warmtemarkt vinden van de Warmtevisie. Geeft het voldoende handvatten of ziet u belemmeringen of onduidelijkheden? Daarover kunt u met ons in gesprek op dinsdag 1 juni tussen 13.00 en 16.00 uur en donderdag 3 juni tussen 13.00 en 17.00 uur. We plannen gesprekken van 30 minuten per ondernemer.

Heeft u interesse? Wij ontvangen graag uw aanmelding met een voorkeursdatum en -tijdstip via energie@haarlemmermeer.nl.

U kunt meer informatie over anders verwarmen vinden op onze website: www.haarlemmermeer.nl/nieuweenergie

 
Herbert Vissers College vestigt zich in winkelcentrum De Symfonie!

Herbert Vissers College vestigt zich in winkelcentrum De Symfonie!De Symfonie in Nieuw-Vennep heeft er een nieuwe ‘winkel’ bij: de Ondernemersplaats. Eind augustus, als de scholen weer draaien, gaat de zaak open. “Het is én winkel én leslokaal,” vertelt Marcel de Cloe van het Herbert Vissers College. Dat klinkt raadselachtig... wat voegt deze middelbare school toe aan het winkelcentrum?

Lekker praktisch
“Hier, in de Ondernemersplaats werken leerlingen van onze school aan opdrachten van bedrijven uit de directe omgeving,” aldus De Cloe. “Dat maakt hun onderwijs lekker praktisch, ze zien meteen resultaat en de ondernemers profiteren ervan! Een voorbeeld: Kapper X heeft flyers nodig. Leerlingen van onze opleiding Economie & Ondernemen verspreiden de flyers in het dorp en ze doen tegelijk een klein marktonderzoek voor deze kapper. Natuurlijk maken ze de flyers ook zelf, want daarvoor hebben we op school prima apparatuur.”

Samenwerking
Marcel de Cloe en zijn collega Tom Drukker coördineren de Ondernemersplaats. Momenteel doen ze een ronde langs alle bedrijven in De Symfonie om kennis te maken en om samen met de ondernemers plannen te smeden. “Winkeliers kunnen altijd handjes gebruiken en onze leerlingen houden van aanpakken. Zo leren ze in de praktijk wat ondernemen is,” aldus De Cloe. Overigens kunnen ook bedrijven buiten De Symfonie zich melden voor samenwerking. Als echt Vennepse school is het Herbert Vissers College er voor heel Nieuw-Vennep en omgeving.

Ook gaan de leerlingen zelf allerlei activiteiten ontwikkelen. Voorleesmiddagen door leerlingen van de opleiding Zorg & Welzijn, eenvoudige fietsreparaties voor senioren, verkoop van zelfgemaakte cadeauartikelen et cetera. Bij zulke activiteiten is de Ondernemersplaats open voor winkelend publiek, wanneer er praktijkles gegeven wordt niet. Voorlopig ligt er een huurcontract voor twee jaar, maar gezien de plannen vanuit school en de eerste reacties van winkeliers kon het weleens een langere periode worden.


Aanmelden
De Ondernemersplaats van het Herbert Vissers College zit in de voormalige juwelierszaak Paul van ’t Hullenaar. Ondernemers uit Nieuw-Vennep en omgeving die ideeën hebben voor samenwerking kunnen zich nu al melden bij Marcel de Cloe, want de school wil zo snel mogelijk starten met onderwijsactiviteiten waar én leerlingen én bedrijven van profiteren. Het e-mailadres van de HVC Ondernemersplaats is: ondernemersplaats@hvc.nl

 
De Meerse, we zijn weer open!

Beste theaterliefhebber,

Wat hebben we lang op elkaar moeten wachten. Maar het is zover. We kunnen weer lachen, ons laten ontroeren, ons verwonderen en natuurlijk heerlijk ontspannen. De Meerse en Het Oude Raadhuis zijn weer open.

In juni en juli hebben we geweldige voorstellingen staan. Wacht dacht je van Roué Verveer of Veldhuis en Kemper? Alexander Broussard speelt Billy Joel, Esther Apituley komt samen met Hans Dagelet, trompettist Michael Varekamp tovert het theater om tot een romantische jazzkelder met swingende New Orleans Jazz en nog heel veel meer. Van kinder/familievoorstellingen tot prachtige dans, in ieder genre hebben we iets moois.

Je hoeft geen test- of vaccinatiebewijs te laten zien. Uiteraard hanteren wij een maximaal aantal bezoekers en weten wij op een fijne manier de coronamaatregelen uit te voeren.
Dus kom overeind en verras je geliefde met een avondje uit, app je vrienden en familie en ontmoet elkaar weer in ons heerlijke theater.

Wees er snel bij want de kaartverkoop gaat alweer hard!
Wanneer mogen wij je verwelkomen?

Met vriendelijke groet,
TEAM DE MEERSE

 
Lees meer!
Agenda
06-06-2021 Nieuwsbrief verschijningsdatum (deadline woensdag voorafgaand)
30-06-2021 nationale social media dag
04-07-2021 Nieuwsbrief verschijningsdatum (deadline woensdag voorafgaand)
 
Volledige agenda

Founding & Actieve Partners

Partners
Contact
MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
+31 6 11 77 86 40
info@meerbusiness.nl
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief of gegevens wijzigen