Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de nieuwsbrief hier online.
Nieuwsbrief 2021 
In deze nieuwsbrief:
  • Verplichting AED
Verplichting AED


Vakbond FNV heeft gepleit om een AED verplicht te stellen voor bedrijven vanaf 50 werknemers. Dit staat tot op heden nog niet specifiek als verplichting in de Arbowet. Daarin is nu enkel opgenomen dat de werkgever verplicht is om de veiligheid van haar werknemers en bezoekers te waarborgen.

Het belang van een AED (Automatische Externe Defibrillator) is afgelopen week extra benadrukt en is altijd een zeer belangrijk onderdeel geweest bij de reanimatie. In geval van een reanimatie telt iedere seconde. Des te eerder er wordt gestart met hartmassage, beademing en de inzet van een AED, hoe groter de overlevingskans van het slachtoffer.

Een AED, welke is aangesloten bij de FDA, is al leverbaar vanaf circa € 1.200,-. Naast de aanschaf zijn er jaarlijkse onderhoudskosten het apparaat inzetbaar te houden. Daar staat tegenover dat de levensduur van een AED circa 12 jaar bedraagt. De aanschafkosten zijn voor veel bedrijven aftrekbaar (een AED geldt namelijk als bedrijfsmiddel). Daarmee worden de aanschafkosten voor een AED dus al lager.
Intertraining kan u adviseren bij de aanschaf van de AED en deze voor u leveren en onderhouden. Voor het reanimeren en bedienen van de AED verzorgen wij diverse trainingen. Tevens is dit een standaard onderdeel van onze BHV-opleidingen.

Heeft u vragen omtrent AED’s of trainingen op het gebied van reanimatie, EHBO of BHV? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@intertraining.nl of 0252 - 68 48 48

Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2385061-fnv-verplicht-aed-voor-bedrijven-met-50-werknemers

 
Agenda
04-07-2021 Nieuwsbrief verschijningsdatum (deadline woensdag voorafgaand)
 
Volledige agenda

Founding & Actieve Partners

Partners
Contact
MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
+31 6 11 77 86 40
info@meerbusiness.nl
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief of gegevens wijzigen