Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de nieuwsbrief hier online.
Nieuwsbrief 2021 
In deze nieuwsbrief:
  • Steunpakketten Tozo en TONK verlengd
  • Autocentrum Beelen zet in op AI-gebaseerde digitale auto-inspecties.
  • Wim Kieft & Eddy van der Ley
  • Kwaliteitslabel voor Sterk Sociaal Werk
Steunpakketten Tozo en TONK verlengd  

De economie gaat steeds meer open en dat is goed nieuws. Helaas gaat dit nog niet voor iedereen even snel. Daarom wordt een groot deel van het steun- en herstelpakket verlengd t/m 30 september 2021. Twee van die steunmaatregelen, Tozo en TONK, kunnen bij de gemeente worden aangevraagd. De Tozo is een regeling voor ondernemers. TONK is er voor alle huishoudens die moeite hebben hun woonkosten te betalen.

Tozo 5
De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is er voor zelfstandige ondernemers in Haarlemmermeer die, vanwege de coronamaatregelen, een inkomen onder het sociaal minimum hebben of met liquiditeitsproblemen kampen. Dit is de vierde keer dat de Tozo-regeling verlengd wordt. Net als onder de eerdere Tozo-regelingen kan onder de Tozo 5 een aanvraag worden gedaan voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De Tozo 5 kan worden aangevraagd voor de maanden juli, augustus en september.

Voorwaarden
De voorwaarden voor de Tozo blijven ongewijzigd. Ook bij de Tozo 5 wordt het inkomen van de partner meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Vanwege deze zogenaamde partnertoets kunnen ondernemers geen aanspraak op de Tozo maken wanneer het totale inkomen van het huishouden boven het sociaal minimum uitkomt. Onder de Tozo 5 wordt het inkomen door de gemeente aangevuld tot het sociaal minimum. Dat betekent voor echtparen of samenwonenden €1.536,34 netto per maand en voor alleenstaanden €1.075,44 netto per maand.


Soepeler terugbetalen
Het rijk heeft inmiddels besloten dat de regels voor het terugbetalen van de lening voor bedrijfskapitaal worden versoepeld. Zelfstandig ondernemers hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te beginnen met terugbetalen. Tot die tijd wordt er geen rente opgebouwd. Vanaf het moment dat zelfstandig ondernemers de lening ontvangen, hebben ze 5 jaar de tijd om alles terug te betalen.

Op eigen benen
Wat er ook verandert onder de Tozo 5 is dat de gemeente, bij wie de aanvraag wordt gedaan, om meer informatie mag vragen. Hierdoor kan de gemeente, als dat nodig is, extra ondersteuning bieden zoals hulp bij de voorbereiding op een nieuwe toekomst op de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is om zelfstandig ondernemers zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.

Hulp bij woonkosten – TONK
De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is er voor huishoudens die hulp nodig hebben bij het betalen van de woonkosten van hun privéwoning zoals de hypotheekrente of de huur. Ook deze regeling is met 3 maanden verlengd t/m 30 september.


Schroom niet
Wethouder Johan Rip (Werk & Inkomen) doet een dringende oproep aan iedereen die recht op TONK en Tozo heeft: “Nederland gaat dit weekend grotendeels van het slot. Dat brengt een hoop lucht voor veel mensen. Helaas zullen er nog steeds mensen zijn die hier niet van kunnen profiteren en die nog steeds steun nodig hebben. Aan hen wil ik meegeven: als je recht hebt op de steunmaatregelen, schroom dan niet om er gebruik van te maken!”

Aanvragen
Via www.krijgiktozo.nl kunnen ondernemers nagaan of ze aan de voorwaarden voor de Tozo voldoen. De verlengde versies van TONK en Tozo kunnen vanaf begin juli t/m 30 september worden aangevraagd via de website van de gemeente. Ga daarvoor naar https://haarlemmermeergemeente.nl/ en tik in het zoekveld TONK of Tozo in.


 
Autocentrum Beelen zet in op AI-gebaseerdedigitale auto-inspecties. 

Juni, 2021

 


Autocentrum Beelen met vestigingen in Almere, Amsterdam, Lisserbroek en Rotterdam gaat auto-inspecties digitaliseren bij het inzetten van verhuur- en leenauto’s met behulp van op Carpixa, een technologie gebaseerd kunstmatige intelligentie. Waar het nu nog een handmatig proces is dat kan leiden tot vertragingen en fouten met een vracht aan papierwerk wordt techniek ingezet om dit proces te versnellen en te vereenvoudigen.

 
De automotive branche staat enorm onder druk. Vanuit de overheid en klimaatorganisaties wordt verplicht dat niet alleen de auto's steeds schoner worden maar ook de autobedrijven schoner en efficiënter gaan werken. Naast dat Autocentrum Beelen zich als mede-initiatiefnemer actief gecommitteerd heeft aan Circulair West, een programma gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ter bevordering van efficiëntie en duurzaamheid, wordt er ook ingezet op gebruik van nieuwe technologieën om dit te verwezenlijken.

 Bij het uitgeven van een huur- of leenauto aan een klant wordt een video van de auto gemaakt, Carpixa ‘ontleed’ het gemaakte resultaat en legt binnen 5 minuten automatisch alle schades en oneffenheden vast in een digitaal dossier. Het digitale schaderapport is ten alle tijden oproepbaar mochten er vragen zijn over de staat
van de auto. Door de inzet van Carpixa kan Autocentrum Beelen efficiënter te werk gaan en tevens de duurzaamheid verhogen door het achterwegen laten van iedere inspectie op papier uit te printen.

Over de inzet van Carpixa zegt Jan Blankespoor, Operations Manager bij Autocentrum Beelen: “Carpixa past heel goed in ons streven om de organisatie strakker in te zetten en ons duurzaamheid project te ondersteunen. Wellicht gaan we digitale auto-inspectie ook in andere processen van het bedrijf inzetten”.

 


Vlnr.: Han Verbaas (Insgate), Jan Blankespoor (Auto
Beelen), Alain Drost (Insgate)

 

 

Over het partnerschap zegt Alain Drost, Managing Partner bij Insgate: “We zijn verheugd met een partner als Autocentrum Beelen die onze oplossing niet alleen gaat inzetten voor kostenbesparing maar ook om hun ‘groene’ doelen na te streven”.

 


Insgate B.V. www.insgate.nl


06-48273045

www.circulairwest.nl


Autocentrum Beelen B.V. www.autocentrum-beelen.nl


06-10009527

 
WIM KIEFT & EDDY VAN DER LEY

 

Hoe het Kieft verging tijdens de grootste pieken en de diepste dalen in zijn leven en bij zijn ‘comeback’, daarover wordt hij bevraagd door Eddy van der Ley, sportverslaggever en journalist in Na de Kopbal.

Van der Ley weet als geen ander de boel aan te zwengelen en Kieft de juiste vraag op het juiste moment te stellen zodat het een meer dan interessante avond wordt.

 

Datum: 9 juli 2021

 

Tickets:

https://www.demeerse.nl/agenda/wim-kieft-eddy-van-der-ley-2/

 
Kwaliteitslabel voor Sterk Sociaal Werk
 


Beste Vriend van MeerWaarde,


Het is feest bij MeerWaarde! Op 29 juni 2021 ontvingen we uit handen van Sociaal Werk Nederland het Kwaliteitslabel voor Sterk Sociaal Werk. Het kwaliteitslabel staat voor vakmanschap, goede bedrijfsvoering en een lerende cultuur. Het certificaat ontvangen betekent voor MeerWaarde erkenning voor het werk van vrijwilligers, medewerkers en management. Een fantastische pluim voor het sociaal werk van MeerWaarde én voor u als Vriend van MeerWaarde die het mede mogelijk maakt om de succesformule in
Haarlemmermeer uit te dragen.


Met het label toont een externe auditor aan dat we kwaliteit én maatschappelijke
meerwaarde leveren. We zijn getoetst op de pijlers van sociaal werk. Wij scoorden positief op 48 van de 49 normen. De resterende norm is gedeeltelijk behaald. Een grandioze score waar we erg blij mee zijn.


Met het behalen van dit resultaat, kunnen we erg trots zijn op elkaar. Maar bovenal zijn we trots op alle inwoners, jong en oud, die bij ons aankloppen omdat ze willen werken aan zelf en samenredzaamheid en een beter toekomstperspectief.

 

Hartelijke, sociale groet, 
Renata Fideli
Directeur-Bestuurder

 
Agenda
01-08-2021 Nieuwsbrief verschijningsdatum (deadline woensdag voorafgaand)
 
Volledige agenda

Founding & Actieve Partners

Partners
Contact
MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
+31 6 11 77 86 40
info@meerbusiness.nl
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief of gegevens wijzigen