Privacy Verklaring Meerbusiness Haarlemmermeer-Schiphol

Meerbusiness Haarlemmermeer-Schiphol is een zakelijk netwerk. Meerbusiness respecteert de privacy van personen en vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens van haar leden, de bezoekers van netwerk-evenementen en bezoekers de website wordt omgegaan. Meerbusiness Haarlemmermeer-Schiphol voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe wij dat doen en welke persoonsgegevens worden verwerkt.

Contactgegevens

Meerbusiness Haarlemmermeer-Schiphol B.V.
Opaallaan 1180, 2132LN, Hoofddorp
Tel: 0640744321 / Email: info@Meerbusiness.nl

Verwerkingsdoel

Wanneer u lid wordt van Meerbusiness Haarlemmermeer-Schiphol, deelneemt aan een evenement, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten, een publicatie bestelt of anderszins gebruik maakt van een van de diensten van Meerbusiness, worden de door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw naam en emailadres, vastgelegd. Andere gegevens die wij verwerken als u die aan ons verstrekt zijn uw bedrijfsnaam, -adres en telefoonnummer. Uw IP-adres wordt verwerkt door uw bezoek aan onze website.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Meerbusiness enerzijds voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van evenementen, nieuwe producten en diensten, en om u gerichte aanbiedingen te doen.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Meerbusiness Haarlemmermeer-Schiphol behoren, tenzij dat wettelijk gezien niet anders kan, bijvoorbeeld aan de fiscus of in het kader van een opsporingsonderzoek door daartoe bevoegde autoriteiten. In het geval derden in opdracht van Meerbusiness persoonsgegevens verwerken dan sluit Meerbusiness met hen verwerkers-overeenkomsten, bijvoorbeeld met Green Multimedia die voor Meerbusiness gegevens verwerkt.

Cookies

Meerbusiness Haarlemmermeer-Schiphol maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes met gegevens die op computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen die uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet kunnen beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het navigeren te vergemakkelijken, maar ook om het gebruik van de website te analyseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten. Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die zijn verzameld door derden. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen.

Cookies van derden

Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze website worden rechtstreeks door andere partijen geplaatst. Deze partijen plaatsen ook cookies. Voor het gebruik van cookies door andere partijen, verwijzen wij naar hun privacy beleid. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op door ons geplaatste cookies. Meerbusiness Haarlemmermeer-Schiphol maakt geen gebruik van en heeft daar geen toegang tot door derden geplaatste cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Meerbusiness of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Beveiliging en bewaren van persoonsgegevens

Meerbusiness zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Meerbusiness heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de door ons verwerkte persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens worden in een door Green Multimedia beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Meerbusiness en Green Multimedia, alleen voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Meerbusiness spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren en/of opdrachten uit te voeren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard.

Meerbusiness is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Meerbusiness.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Meerbusiness zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Meerbusiness. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat doen via een e-mail naar info@Meerbusiness.nl. Voor het aanpassen / verwijderen van uw gegevens vragen we u om een ID bewijs.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Meerbusiness dan kunt u contact opnemen met Meerbusiness op het adres, telefoonnummer of emailadres zoals hiervoor vermeld onder contactgegevens. U heeft ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijziging van deze Privacy verklaring

Meerbusiness behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2022.

0
Years
0
Members
0
Events per jaar
0
Ontvangers nieuwsbrief
0
Ondernemers in de regio

Abonneer op onze nieuwsbrief