Inloopdag beleid commerciële voorzieningen op 1 juli

Datum : 19-06-2019

Gemeente Haarlemmermeer actualiseert het beleid voor commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca, motorbrandstofverkooppunten en commerciële dienstverlening). Deze commerciële voorzieningen maken de kernen en wijken van Haarlemmermeer aantrekkelijk en zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Haarlemmermeer nodigt ondernemers, ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren en dorps- en wijkraden uit om tijdens de inloopdag op 1 juli hun reactie op het voorgestelde beleid te geven.

Uitnodiging inloopdag
Tijdens de inloopmiddag én -avond op maandag 1 juli 2019 van 12.00 tot 21.00 uur in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp kunnen geïnteresseerden meedenken over het voorgestelde nieuwe beleid. De inloopdag heeft de vorm van een informatiemarkt met panelen. Deelnemers kunnen reageren op de gepresenteerde voorstellen en in gesprek gaan met betrokkenen. Aan bod komen onder andere het beoogde beleidskader, de beoogde visie op de commerciële voorzieningenstructuur en de hoofdcentra. Om 15.00 uur en 19.00 uur is er een korte presentatie. Tijdens deze inloopdag wordt ook ingegaan op het vervolg van het proces.

Meld u aan
Vanwege organisatorische redenen hoort de gemeente graag wie er van deze mogelijkheid gebruik maakt. Na aanmelding via commerciele.voorzieningen@haarlemmermeer.nl onder vermelding van ‘Inloopdag’ ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie. Vermeld hierbij s.v.p. of u ’s middags of ’s avonds komt en met hoeveel personen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Caroline Rindertsma (caroline.rindertsma@haarlemmermeer.nl en tel: 06 423 072 44).

 

0
Years
0
Members
0
Events per jaar
0
Ontvangers nieuwsbrief
0
Ondernemers in de regio

Abonneer op onze nieuwsbrief